Skip to main content

Cultural Engagement

Director

  • Sandra Molina
  • Phone: 912-201-4064

The Body of Christ has many members. The Office of Cultural Engagement helps parishes and schools foster an atmosphere of understanding and engagement within our culturally diverse Church, building relationships and welcoming all persons into the Body of Christ.

Related Content

Vietnamese Masses across the Diocese | Chương trình Thánh Lễ Việt Nam

Grovetown Thánh Lễ Tiếng Việt ở Nhà Thờ Thánh Têrêsa Avila, Grovetown, GA mỗi Chúa Nhật, lúc 10:45 am Montezuma Thánh Lễ Tiếng Việt ở Nhà Thờ Thánh Micae, Montezuma, mỗi Chúa Nhật lúc 11:30 am. Savannah Thánh Lễ Tiếng Việt ở Nhà Thờ Thánh Phêrô & Phaolô, Savannah, GA ...

Vietnamese Ministry

Thân Thể Đức Kitô có nhiều chi thể. Văn phòng chúng tôi có trách nhiệm giúp các giáo xứ và trường học nuôi dưỡng một bầu không khí hiểu biết và gắn kết trong Giáo Hội đa dạng về văn hóa của chúng ta bằng cách xây dựng các mối quan hệ và chào đón tất cả mọi người vào Thân Thể Đức Kitô....
FaLang translation system by Faboba